Warsztaty Poradnictwa Prawnego

22 sierpnia 2008

W dniach 14 sierpnia do 20 sierpnia 2008 roku, odbyły się wyjazdowe warsztaty z zakresu Poradnictwa Prawnego, zorganizowane przez Fundację „Ekspert – Kujawy”. W spotkaniach brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

W warsztatach wzięło udział 10sób. Celem zajęć było podniesienie wiedzy w zakresie praw przysługujących każdemu obywatelowi. Podczas warsztatów uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia z prawa pracy, tj. formy zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ubezpieczenia społeczne. Mogli zapoznać się z prawami konsumenta, m. in. w zakresie gwarancji i rękojmi. Poruszane też zostały zagadnienia dotyczące kwestii zakupu i najmu lokalu, otrzymywaniu dodatków mieszkaniowych, a także postępowania sądowego. Uczestnicy poznali też podstawy prawne na założenie spółdzielni socjalnej.