Warsztaty prawne

8 października 2008

W dniu 19 września 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyło się pierwsze z 5 cyklicznych spotkań warsztatowych z zakresu Poradnictwa Prawnego. W spotkaniu tym brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.W warsztatach wzięło udział 12 osób. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy w zakresie praw przysługujących każdemu obywatelowi. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z prawa pracy, tj. formy zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ubezpieczenia społeczne. Mogą zapoznać się z prawami konsumenta, m. in. w zakresie gwarancji i rękojmi. Poruszane też zostaną zagadnienia dotyczące kwestii zakupu i najmu lokalu, otrzymywaniu dodatków mieszkaniowych, a także postępowania sądowego. Uczestnicy poznają też podstawy prawne na założenie spółdzielni socjalnej.