WARSZTATY TEATRALNE

22 sierpnia 2006

Temat    WARSZTATY TEATRALNE       
Forma    Szkolenie – warsztaty       

Odbiorcy    nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, którzy prowadzą szkolne warsztaty teatralne lub pracują z młodzieżą o zainteresowaniach teatralnych
wszystkie osoby, które:
chcą pracować nad sobą,
chcą uruchomić swój głos i ciało,
chcą nauczyć się używać swych emocji,
chcą nauczyć się interpretacji tekstu,
chcą przełamać swoją wstydliwość.       

Cel   
poznanie technik pracy z aktorem, przygotowanie scenariusza przedstawienia, zaprezentowanie małej formy teatralnej w wykonaniu szkolnego zespołu        

Treści programowe   
Podstawy teoretyczne- zagadnienia wprowadzające w temat. Podstawy dykcji- ćwiczenia aparatu mowy Impostacja- praca nad głosem:
nauka mówienia na przeponie.
nauka oddychania przeponowo-żebrowego
ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
ABC aktora na scenie- ruch sceniczny.
elementarne zadania aktorskie
praca nad ciałem- postawa, gest, mimika
środki wyrazu aktora
Zapoznanie się z zasadami interpretacji wiersza współczesnego, klasycznego i prozy.
ćwiczenie na tekstach
ćwiczenia na wyobraźnię
środki ekspresji
Sceny aktorskie- z tekstem i bez tekstu
Podsumowanie- wygłoszenie tekstów. Jeżeli uczestnicy zgodzą się, możemy pracować na materiale, który pokażemy publiczności.       

Liczba godzin   
20 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
130 zł