Wczoraj o godz.13:00 w restauracji Parkowa odbyła się konferencja pt. Bezpieczna Gmina

28 października 2014

Wczoraj o godz.13:00 w restauracji „Parkowa” odbyła się konferencja pt. „Bezpieczna Gmina”, zorganizowana przez Gminę Żnin we współpracy z Fundacją Ekspert-Kujawy, na której zaproszeni goście oraz prelegenci omawiali działania związane z bezpieczeństwem na wszystkich szczeblach w gminie Żnin…..


Swoje prezentacje wygłosili: Pani Maria Bursztyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, która mówiła o „Pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w Gminie Żnin”. W drugiej prezentacji Aleksandra Nowakowska – Zastępca Burmistrza Żnina, jako osoba odpowiadająca za żnińską oświatę, omówiła zrealizowane inwestycje oraz prowadzone działania, które zostały wprowadzone w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła”. Trzecia prezentacja to wystąpienie podinsp. Leszka Krzeszewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Żninie, który przedstawił raport „Bezpieczeństwo w Gminie Żnin”. W dyskusji, po zaplanowanych prezentacjach, głos zabrała Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreśliła aktywność naszej gminy na rzecz bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Gościem specjalnym konferencji była Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych. Pani minister powiedziała, że jako poseł wielokrotnie była w naszym mieście, zna Żnin i dzisiejsze wystąpienia nie są dla niej zaskoczeniem. Wysoko oceniła działania prowadzone przez MOPS, Policję oraz żnińską oświatę.