Władze Fundacji

1 stycznia 2014

Skład Rady i Zarządu Fundacji
Współpracownicy

Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady:
Monika Woźnica

Wiceprzewodniczący Rady:
Maciej Osowiecki

Sekretarz Rady:
Kinga Osowiecka

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji:
Tadeusz Osowiecki

Dyrektor Fundacji:
Jolanta Woźnica