WSHE Włocławek

25 stycznia 2013

wshe.png

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69. Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię. W 2013 roku WSHE obchodzić będzie 18-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" rankingów szkół wyższych. WSHE prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia oraz studia podyplomowe. Aktualnie Uczelnia kształci na 8 kierunkach studiów: administracji, bezpieczeństwie i higienie pracy, bezpieczeństwie narodowym, ekonomii, pedagogice, pielęgniarstwie, pracy socjalnej i wychowaniu fizycznym. W semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011 Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na nowych kierunkach: praca socjalna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Kierunki prowadzone przez WSHE posiadają pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Dodatkowo kierunek pielęgniarstwo posiada akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

Władze Uczelni:

Rektor – prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

Prorektor –dr Władysław Kubiak

Celem Założyciela i Władz WSHE jest inwestowanie większości środków finansowych w jej rozwój. Wszelkie działania mają, więc charakter prospołeczny w tym najszerszym i najlepszym znaczeniu. Głównie poprzez popularyzację nauki i wiedzy (tj. organizowane konferencje, sesje popularnonaukowe, konkursy wiedzy o społeczeństwie, festiwale nauki a także o Unii Europejskiej), czy cieszące się zainteresowaniem projekty kulturalne (koncerty, wystawy i wieczory europejskie). Wszystkie środki finansowe są inwestowane w kadrę naukowo-dydaktyczną i w bazę lokalową. Społeczny aspekt obecny jest również w opłatach za studia (jedne z najniższych w regionie) oraz w atrakcyjnym systemie wsparcia finansowego dla studenta.