Zwrot kosztów przejazdów

4 lutego 2013

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o refundację kosztówprzejazdów na szkolenia. Zainteresowanych prosimy o pobranie i zapoznanie się z zasadami zwrotu kosztów przejazdu i wypełnienie wniosków.