Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie

1 marca 2012

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie, powstała w 2007 roku. Jest to uczelnia pełna ambicji, permanentnie rozwijającą się. Założycielem uczelni i kanclerzem jest mgr inż. Wanda Musiał. Posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukowo – dydaktyczną, która gwarantuje właściwą jakość nauczania.

Władze Uczelni:

  • Kanclerz – mgr inż. Wanda Musiał
  • Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie – dr Krzysztof Gandziarski prof. WSPT
  • Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Technicznych – dr hab. inż. Andrzej Michalski prof. WSPT

Centrum Studiów Podyplomowych działające w Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej
w Koninie oferuje interesujące możliwości podnoszenia możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszerzenia wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności.

Formy studiów podyplomowych adresowane są do absolwentów szkół wyższych, pracowników różnych instytucji, przedsiębiorstw, małych firm, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a także podnieść swoje kwalifikacje w nowych, cenionych na rynku pracy zawodach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacze Centrum Studiów Podyplomowych otrzymują świadectwo według wzoru państwowego określonego przez ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego.