XI Maraton Edukacyjny –10 listopada 2018 roku

29 października 2018

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert – Kujawy
serdecznie zaprasza:
• nauczycieli przedszkoli,
• nauczycieli szkół podstawowych,
• nauczycieli gimnazjów,
• nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
• pracowników, wykładowców, instruktorów poradni pedagogiczno – psychologicznych,
• pracowników ośrodków pomocy społecznej,
• pracowników i instruktorów instytucji kultury,
na XI Maraton Edukacyjny –10 listopada 2018 roku
Kadra prowadząca szkolenia i warsztaty: czynni zawodowo specjaliści praktycy, posiadający doświadczenie i wykształcenie zgodne z prowadzoną tematyką szkoleń
Miejsce odbywania się zajęć: Fundacja Ekspert – Kujawy ul. Dworcowa 65, Inowrocław
Cena: 40,00 zł/osoba za jedno szkolenie
Tematyka szkoleń dobierana jest bardzo starannie, zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami nauczycieli. Czas trwania szkolenia, warsztatu w ramach Maratonu to 2-3 godziny dydaktyczne.
Maraton Edukacyjny to możliwość udziału w kilku różnych tematycznie szkoleniach, w jednym dniu i w jednym miejscu!
To gwarancja zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności oraz efektywnego wykorzystania czasu!
Zapisy w siedzibie Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu,
ul. Dworcowa 65 lub tel. 52 357 62 15