Zakończenie kolejnego kursu organizowanego przez Fundacyjny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

6 czerwca 2009

Migawki z "Kursu dla kandydatów na wychowawców placówki wypoczynku dzieci i młodzieży".

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, działający przy Fundacji Ekspert – Kujawyod 2005 roku zorganizował na przełomie miesięcy maj – czerwiec kurs dla kandydatów na wychowawców placówki wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbywało się na podstawie zgody jaką wydał Kurator Oświaty województwa kujawsko – pomorskiego w piśmie nr WSiR/JSz/4237/26/09 z dnia 28 – 05 2009roku.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 28 osób, które przez dwa weekendy przygotowywały się do wakacyjnej pracy na koloniach i obozach. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r., obejmował łącznie 36 godzin w tym 18 praktycznych i 18 godz. wykładowych. Nadzór nad prawidłową realizacją kursu sprawowało Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W związku z dużym zainteresowaniem ODN już dziś informuje, iż w przyszłym roku szkolnym zamierza przeprowadzić kolejne szkolenia dla przyszłych wychowawców kolonii i obozów. Szczegóły zamieszczane będą na bieżąco na naszych stronach.

W galerii migawki z przeprowadzonych zajęć: https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=446&func=viewcategory&catid=62