Zakończenie projektu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie

13 grudnia 2008

Dnia 11 grudnia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewkowie, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Program Aktywności Społecznej Dla Gminy Gniewkowo".

Projekt realizowany był przez M – GOPS w Gniewkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania była Fundacja Ekspert – Kujawy, która była partnerem realizacji niniejszego projektu.

Na spotkanie, które przebiegało w sympatycznej i ciepłej atmosferze, przybyli Radni Gminy Gniewkowo, Kierownictwo i pracownicy M – GOPS w Gniewkowie, a także Kierownictwo oraz pracownicy Fundacji Ekspert – Kujawy, zaangażowani w realizację działań projektowych. Jednakże najważniejszymi gośćmi na niniejszym spotkaniu byli Beneficjenci projektu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały zrealizowane przez "Klub Integracji Społecznej", działający w ramach Fundacji Ekspert – Kujawy, działania wraz z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy mogli podzielić się też swoimi opiniami na temat ich uczestnictwa w Warsztatch Aktywizacji Społecznej, Warsztatch Doradztwa Zawodowego, Warsztatach Poradnictwa Prawnego, Warsztatach Kreowania Wizerunku,  Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, Pośrednictwie Pracy oraz szkoleniach zawodowych (Komputer od A do Z, oraz Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych). Warto podkreślić, że wszystkie one były bardzo pozytywne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć udziału w podobnych projektach. Po części merytorycznej spotkania na gości konferencji czekał poczęstunek.

Ze strony Fundacji Ekspert – Kujawy, pragniemy podziękować Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gniewkowie za doskonałą współpracę przy realizacji działań projektowych, zaś uczestnikom projektu, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy będziecie mogli Państwo zrealizować swoje cele życiowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdą Państwo migawki z niniejszego spotkania.