Zakończenie projektu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie

20 listopada 2009

Dnia 19 listopada, w Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji” imienia Abdullaha Bin Abdulaziza Al Sauda w Janikowie, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Poznaj siebie – inwestuj w siebie" za rok 2009.

Projekt realizowany był przez M – GOPS w Janikowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Ekspert – Kujawy była realizatorem niniejszego projektu.

Na spotkanie, które przebiegało w sympatycznej i ciepłej atmosferze, przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Janikowie Kierownictwo i pracownicy M – GOPS w Janikowie, a także Kierownictwo oraz pracownicy Fundacji Ekspert – Kujawy, zaangażowani w realizację działań projektowych. Jednakże najważniejszymi gośćmi na niniejszym spotkaniu byli Beneficjenci projektu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały zrealizowane przez "Klub Integracji Społecznej", działający w ramach Fundacji Ekspert – Kujawy, działania wraz z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy mogli podzielić się też swoimi opiniami na temat ich uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach. Warto podkreślić, że wszystkie one były bardzo pozytywne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć udziału w podobnych projektach. Uczestnicy projektu otrzymali od kierownictwa OPS pamiątowe dyplomy, zaś z rąk Dyrektora Fundacji Jolanty Woźnicy drobne upominki. Po części merytorycznej spotkania na gości konferencji czekał poczęstunek.

Ze strony Fundacji Ekspert – Kujawy, pragniemy podziękować Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janikowie za doskonałą współpracę przy realizacji działań projektowych, zaś uczestnikom projektu, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy, będziecie mogli Państwo zrealizować swoje cele życiowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdą Państwo migawki z niniejszego spotkania.