Zakończenie projektu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie

22 grudnia 2008

Dnia 19 grudnia, w restautacji "Gościniec pod Topolami", odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Strzelno".

Projekt realizowany był przez M – GOPS w Strzelnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Ekspert – Kujawy, była partnerem realizacji niniejszego projektu.

Na spotkanie, które przebiegało w sympatycznej i ciepłej atmosferze, przybyły władze miasta i gminy, m.in. Burmistrza Miasta Strzelna Pan Ewaryst Zdzisław Matczak, Pracownicy M – GOPS w Strzelnie, a także Kierownictwo oraz pracownicy Fundacji Ekspert – Kujawy, zaangażowani w realizację działań projektowych. Jednakże najważniejszymi gośćmi na niniejszym spotkaniu byli Beneficjenci projektu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały zrealizowane przez "Klub Integracji Społecznej", działający w ramach Fundacji Ekspert – Kujawy, działania wraz z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy mogli podzielić się też swoimi opiniami na temat ich uczestnictwa w Warsztatch Aktywizacji Społecznej, Warsztatch Doradztwa Zawodowego, Warsztatach Poradnictwa Prawnego, Warsztatach Kreowania Wizerunku, Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, Pośrednictwie Pracy, Samopomocowych Grupach Wsparcia oraz szkoleniach zawodowych (ABC Komputera, Obsługa kasy fiskalnej, Stylizacja paznokci, Spawacz w metodzie 111, Obsługa wózków widłowych). Warto podkreślić, że wszystkie one były bardzo pozytywne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć udziału w podobnych projektach. Uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście otrzymali od pracowników M – GOPS dyplomy pamiątowe. Po części merytorycznej spotkania na gości konferencji czekał poczęstunek.

Ze strony Fundacji Ekspert – Kujawy, pragniemy podziękować Miejsko –  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelnie za doskonałą współpracę przy realizacji działań projektowych, zaś uczestnikom projektu, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy, będziecie mogli Państwo zrealizować swoje cele życiowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdą Państwo migawki z niniejszego spotkania.