Zakończono realizację zajęć warsztatowych w ramach projektu „Rozśpiewany Uniwersytet III Wieku – II edycja”

19 października 2020

Pomimo znacznej przerwy w realizacji projektu, spowodowanej pandemią koronawirusa, udało nam się dokończyć realizację projektu. Łącznie zrealizowanych zostało 10 zajęć dwugodzinnych, w których uczestniczyło 20 osób.

Dzięki projektowi:

  • Wzbudzono świadomość kulturową wśród 20 uczestników projektu-
  • Zintegrowano 20 uczestników projektu,
  • Zwiększono umiejętności wokalnych 20 uczestników projektu,
  • Zachęcono do popularyzacji obszarów kultury 20 uczestników projektu,
  • Wzrosła samoocena 20 uczestników projektu poprzez możliwość prezentowania publicznie swoich umiejętności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.