Zakończono realizację zajęć warsztatowych w ramach projektu „Warsztaty teatralno – artystyczne z aktorem Dawidem Kartaszewiczem”

3 października 2020

Pomimo znacznej przerwy w realizacji projektu, spowodowanej pandemią koronawirusa, udało nam się dokończyć realizację projektu. Łącznie zrealizowanych zostało 3 spotkania, z których każde trwało 3 godziny. W spotkaniach uczestniczyło 20 osób – członków zespołu muzycznego VOCALiNO.

Dzięki projektowi:

  • Wzbudzono świadomość kulturową wśród 20 uczestników projektu-
  • Zintegrowano 20 uczestników projektu,
  • Zwiększono umiejętności aktorskie 20 uczestników projektu,
  • Zachęcono do popularyzacji kultury 20 uczestników projektu,
  • Wzrosła samoocena 20 uczestników projektu poprzez możliwość prezentowania publicznie swoich umiejętności

Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.