Zakończyły się dwa ostatnie szkolenia realizowane w 2012 roku w ramach KIS

3 grudnia 2012

    

W dniach od 11 września do 30 listopada 2012 roku, Fundacja zrealizowała szkolenie "Opiekunka osób starszych" oraz "Wizaż i izdobienie pzanokci".

Szkolenie "Opiekunka osób starszych" realizowane było od 11.09.2012 roku do 30.11.2012 roku i uczestniczyło w nim 9 osób: 

 • 3 osoby z GOPS w Jeziorach Wielkich;
 • 1 osoba z GOPS w Rojewie;
 • 3 osoby z GOPS w Nowej Wsi Wielkiej;
 • 2 osoby z M – GOPS w Strzelnie.

Zajęcia realizowane były w ciągu 150 godzin. Podczas zajeć uczestniczki zdobyły umiejętności związane z następującymi zagadnieniami:

 • Przepisy BHP i p/poż. na stanowisku opiekunki osób starszych;
 • Sylwetka opiekuna osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej: Rola i zadania opiekuna osoby starszej, Etyka zawodowa na stanowisku opiekuna osób starszych;
 • Podstawowe wiadomości na temat wieku starczego: Aktywizacja osoby starszej, Anatomia z fizjologią, Elementy medycyny, Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wiadomości o lekach i dietach z uwzględnieniem chorób cukrzycowych;
 • Podstawowe czynności opiekuna: Pielęgnacja osób starszych. Przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Psychologia rozwojowa i społeczna, Anatomia z fizjologią;
 • Opieka przedmedyczna: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, Posługiwanie się sprzętem i aparaturą medyczną
 • Zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Szkolenie "Wizaż i zdobienie paznokci"  realizowane było od 3.10.2012 roku do 23.11.2012 roku i uczestniczyły w nim 2 osoby – podopieczni OPS w Pakości.

Zajęcia realizowane były w ciągu 120 godzin. Podczas zajeć uczestniczki zdobyły umiejętności związane z następującymi zagadnieniami:

 • Kosmetyka pielęgnacyjna: Wstępna kosmetyka twarzy, Przedłużanie rzęs, Makijaż dzienny, Makijaż wieczorowy, Makijaż ślubny.
  Kreowanie własnego wizerunku: Analiza sylwetek, Analiza kolorystyczna, Strój biznesowy.
 • Stylizacja paznokci: Budowa płytki paznokciowej, Manicure, Przedłużanie paznokci metodą żelową, Przedłużanie paznokci metodą akrylową, Artystyczne zdobienie paznokci.

Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkoleń. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w zakresie opieki nad osobami starszymi, pierwszej pomocy oraz wizażu i kosmetyki.