Zapraszamy do składania aplikacji!

3 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza wykładowców, doradców zawodowych i psychologów do składania ofert dotyczących realizacji:

 • Poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
 • Indywidualnego Planu Działania,
 • Indywidualna rozmowa z psychologiem
 • ABC przedsiębiorczości

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na  warsztaty, szkolenie;
 • Ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • Mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena i miejsce realizacji zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Do zaoferowania mamy:

 • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa:

 • dla wykładowców poradnictwa zawodowego i psychologicznego, doradców zawodowych do realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego oraz psychologów do indywidualnych rozmów – z dniem  17 stycznia 2011
 •  dla wykładowców szkolenia ABC przedsiębiorczości  – z dniem  18 lutego 2011

(decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego