Zapraszamy do składania aplikacji!

7 lutego 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  poszukuje wykładowcy do realizacji szkolenia w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Poszukujemy wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów i szkolenia zawodowego z zakresu  – Florystyka i zdobienie przedmiotów.

  • Celem szkolenia ma być nabycie umiejętności tworzenia bukietów i kompozycji kwiatowych oraz poznanie nowych technologii i materiałów dekoracyjnych stosowanych do ich komponowania, a także  zapoznanie z technologią tworzenia stroików, ozdób okolicznościowych i zdobienia przedmiotów.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 4 marca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego