Zapraszamy do składania ofert!

3 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje Psychologów w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”.

Psycholog poszukiwany jest do przeprowadzania rozmów obejmujących indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenia praktycznego związanego z tematyką objętą szkoleniem;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.
Termin składania ofert upływa z dniem 19 STYCZNIA 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego