Zapraszamy doradców zawodowych i pośredników pracy do składania ofert!

1 lipca 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w 2016 roku, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój).

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMIPobierz