Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu zakładania i rozwijania organizacji pozarządowych.

23 września 2020

         Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu zakładania i rozwijania organizacji pozarządowych.

        Szkolenie skierowane jest do młodych NGO i grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji dot. m.in. dostępnych form prawnych (stowarzyszenie, fundacja i in.), podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem NGO

Termin: 30.09.2020

Godziny: 10.00-16:00

Miejsce: Inowrocław, Dworcowa 65

Trener: Marcin Nowakowski– prawnik, od 2017 roku Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja, w latach 2016-2018 Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, Przewodniczący Zespołu ds. opracowania koncepcji Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2005-2007 oraz w kadencji 2007-2009, członek Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2005-2007 oraz w kadencji 2007-2009. Członek Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011-2013, 2014-2020. Członek Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Doradca ds. instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Program_szkolenia_JAK_ZALOZYC_NGO