Zapraszamy uzdolnionych muzycznie seniorów z UTW do udziału w projekcie!

1 marca 2020

Fundacja Ekspert – Kujawy serdecznie zaprasza słuchaczy Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy w wieku 50+ do udziału  w projekcie „Rozśpiewany UTW – II edycja”. 

Celem realizacji projektu jest przeprowadzenie Warsztatów Muzycznych, które wpłyną na rozwój kulturowy oraz społeczny seniorów, a docelowo na rozwój funkcjonującego przy UTW zespołu VOCALiNO. Więcej informacji o projekcie pod nr telefonu: 52 357 62 15.

Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.