Zaproszenie do składania ofert

17 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert-Kujawy poszukuje osoby (ew. firmy jednoosobowej) do przeprowadzenia zajęć z zakresu wizerunku.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestniczki projektu Samochodem do nowej pracy Rojewo II edycja p[projektu nabycie umiejętności z zakresu wizerunku, poprzez zdobycie wiedzy z zakresu kosmetyki, pielęgnacji, ciała, makijażu, doboru fryzury i stroju.

W związku  w celami jakie zamierzamy osiągnąć poszukujemy kosmetyczki, wizażystki, ew. stylistki.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • doświadczenia praktycznego związanego z tematyką objęta szkoleniem
  • wiedzy teoretycznej z tematyki pielęgnacji ciała, stylizacji paznokci, dermatologii,
  • dyspozycyjności, oraz posiadania umiejętności organizacji własnej pracy

Szkoleniem zostanie objętych 14 kobiet zamieszkałych na terenie gminy Rojewo. Szkolenie realizowane będzie na terenie gminy Rojewo w lutym 2011 r w wymiarze 24 godzin (w blokach po 6 spotkań po 4 godziny).

Preferowana przez Fundację forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Podmioty zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego