Zaproszenie

4 grudnia 2006

dorfin-zaproszenie

ZAPROSZENIE

W związku z dobiegającym końca pierwszym okresem wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004 – 2006, uprzejmie zapraszamy na spotkanie podsumowujące doświadczenia z wdrażania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie kujawsko – pomorskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 06 grudnia 2006 r. w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy mieszczącym się przyul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu w godzinach od 12.00 do 14.30, tel.052 35 76 215

Przedmiotem spotkania będzie prezentacja najlepszych praktyk, praktyczne informacje pozyskania funduszy z UEprzewidzianych na rok bieżący, wymiana doświadczeń oraz analiza systemu wdrażania projektów.

Ponadto przedstawione zostaną założenia dostępu do środków z Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.

Spotkanie jest realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego.
Program spotkania 

12.00 – Podsumowanie wdrażania ZPORR w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2004 – 2006 w zakresie wykorzystania środków w ramach priorytetu II  – prowadzenie przedstawicielWojewódzkiego Urzędu Pracy

12.30 – Omówienie podstawowych zagadnień związanych z możliwościami pozyskania dofinansowania na działalność edukacyjną w latach 2007 – 2013 – Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – prowadzenie przedstawicielWojewódzkiego Urzędu Pracy

13.00 – przerwa kawowa

13.15 – Podsumowanie wdrażania ZPORR w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2004 – 2006 w zakresie wykorzystania środków w ramach priorytetu I i III – prowadzenie przedstawicielUrzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

13.50 – możliwości rozwoju regionu w latach 2007 – 2013 (w tym możliwości aplikowania o wsparcie przez szkoły) – omówienie podstawowych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – prowadzenie przedstawiciel firmy DORFIN