Zdalna Opieka dla mieszkańców Kujaw

23 października 2017

Zdalna Opieka dla mieszkańców Kujaw

Fundacja Ekspert-Kujawy wspierała realizację projektu „Miasto Zdrowia” w zakresie usługi Zdalna Opieka. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, biorąc udział w projektach realizowanych przez Fundację, mogli skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdalnej opieki medycznej. Niezbędne systemy informatyczne, usługi monitorowania oraz urządzenia do teleopieki zapewniła firma Comarch.

 

Projekt realizowany był przy współpracy z kujawski samorządami..

W projekt zaangażowany był personel fundacji oraz ratownicy medyczni z Centrum Zdalnej Opieki Imed24 prowadzonego przez Comarch.

Opieka nad mieszkańcami

Dzięki Usłudze Zdalnej Opieki, przy użyciu zestawów Senior Medical Assistant (SMA) składających się z dedykowanego tabletu wraz z zainstalowaną aplikacją uczestnicy mogli całodobowo kontaktować się z Centrum Zdalnej Opieki, a także rejestrować wyniki samodzielnie prowadzonej diagnostyki w postaci dzienniczka zdrowia..

Zarówno dostarczone urządzenia, jak i oprogramowanie zapewniają sprawną reakcję, pozwalającą ratować życie i zdrowie osób objętych telemonitoringiem.

W efekcie dostarczenia usług zdalnych zgromadzone zostały dane, które posłużą do przygotowania analiz dotyczących potrzeb mieszkańców i sposobu korzystania z usługi. Wszystkie zgormadzone dane pozostaną anonimowe a opracowane raporty pozwolą zaangażowanym w projekt samorządom podejmować  decyzje o prowadzeniu programów teleopieki odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb.

Projekt był realizowany w ramach umowy zawartej przez Comarch S.A w dniu 26 listopada 2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (POIR.01.01.02-00-0030/15-00) na dofinansowanie projektu „Miasto Zdrowia” w ramach Działania 1.1. Projektu B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu było przeprowadzenie prac rozwojowych związanych z wytworzeniem demonstratora platformy teleinformatycznej – systemów informatycznych oraz rozwiązań sprzętowych w celu realizacji demonstracyjnych usług opieki dla mieszkańców „Miasta Zdrowia”, a rezultatem projektu była technologia umożliwiająca wdrożenia komercyjne zademonstrowanego zestawu nowych usług ukierunkowanych na poprawę komfortu zdrowotnego mieszkańców