Zostań studentem już w czerwcu!

21 maja 2012

Studiuj z Fundacją Ekspert – Kujawy! INAUGURACJA JUŻ W CZERWCU! Konkurencyjne ceny! ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Fundacja Ekspert – Kujawy, która wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferują STUDIA PODYPLOMOWE.  W czerwcu rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne na 2 kierunkach, tj.:
 •     Przygotowanie pedagogiczne
 •     Oligofrenopedagogikę
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które będą w przyszłości lub już są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych elementów pedagogiki.
Bardzo dużą zaletą studiów jest nacisk na praktykę – wykładowcami są eksperci praktycy, a główną formą zajęć będą zajęcia praktyczne.

 
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe na kierunki:

 •     Przygotowanie pedagogiczne
 •     Oligofrenopedagogika

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
 •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
 •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 •     kserokopię dowodu osobistego;
 •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia;
 •      wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
    Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
    Rachunek bankowy:
    BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
    z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
Załącznik nr 1 – ankieta osobowa
Załącznik nr 2 – podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!
Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!
Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15
Kontakt: Anna Siwińska, Anna Białka,
email: studia@ekspert-kujawy.pl