f
g

Krótko o inicjatywie

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli; nauczycieli i innych pracowników oświaty. Organizujemy: szkolenia z zakresu prawa oświatowego; kursy instruktażowe; kursy doskonalące z zakresu wychowania, opieki, profilaktyki, psychoedukacji, nauczania; seminaria i szkolenia dla rad pedagogicznych.

Aktualności

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

22 sierpnia 2005

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli nauczycieli innych pracowników oświaty Organizujemy: kursy doskonalące z zakresu prawa oświatowego, kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, organizacji i zarządzania szkołą, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy doskonalące z zakresu wychowania i opieki, nauczania oraz organizacji i zarządzania, szkolenia i warsztaty komputerowe, […]