Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o inicjatywie

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli; nauczycieli i innych pracowników oświaty. Organizujemy: szkolenia z zakresu prawa oświatowego; kursy instruktażowe; kursy doskonalące z zakresu wychowania, opieki, profilaktyki, psychoedukacji, nauczania; seminaria i szkolenia dla rad pedagogicznych.

Aktualności

Terminy szkoleń styczeń 2006

29 grudnia 2005

OFERTA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELITERMINY SZKOLEŃ – STYCZEŃ 2006

ODN – szkolenia październik / listopad 2005

10 listopada 2005

Ośrodek szkolenia nauczycieli przeprowadził w październiku 2005 roku następujące szkolenia doskonalące w siedzibie naszego ośrodka: „Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce”, „Agresja – jak pracować z uczniem agresywnym”, „Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia”, Przeprowadziliśmy również szkolenia dla rad pedagogicznych „Wychowawca i jego klasa”, „Mierzenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej’, „Jak organizować współpracę […]

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

22 sierpnia 2005

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli nauczycieli innych pracowników oświaty Organizujemy: kursy doskonalące z zakresu prawa oświatowego, kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, organizacji i zarządzania szkołą, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy doskonalące z zakresu wychowania i opieki, nauczania oraz organizacji i zarządzania, szkolenia i warsztaty komputerowe, […]