Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o inicjatywie

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli; nauczycieli i innych pracowników oświaty. Organizujemy: szkolenia z zakresu prawa oświatowego; kursy instruktażowe; kursy doskonalące z zakresu wychowania, opieki, profilaktyki, psychoedukacji, nauczania; seminaria i szkolenia dla rad pedagogicznych.

Aktualności

Kreatywny opiekun samorządu uczniowskiego

29 grudnia 2005

Zapraszamy do udziału w szkoleniu KREATYWNY OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 20.01.2006r. Szkolenie kierujemy  dla osób współpracujących z samorządami klasowymi, szkolnymi, poświęcone planowaniu pracy w samorządzie uczniowskim. Uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami pracy prowadzenia samorządu. Szkolenie rozpocznie się w piątek 20.01.2006r. o godzinie 16.00, a kontynuowane będzie w sobotę od godziny 9.00. Łączna liczba godzin […]

Szkolenie – Muzykoterapia

29 grudnia 2005

Zapraszamy do udziału w szkoleniu MUZYKOTERAPIA –  14.01.2006r.   Szkolenie poświęcone jest roli i zadaniom muzykoterapii w procesie rewalidacji dziecka, z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań i pomysłów na lekcji muzyki. Do udziału zapraszamy przede wszystkim nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących lekcje muzyki, a także wszystkich zainteresowanych poznaniem tego tematu. Szkolenie obejmuje 12 godzin lekcyjnych, […]

Terminy szkoleń styczeń 2006

29 grudnia 2005

OFERTA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELITERMINY SZKOLEŃ – STYCZEŃ 2006

ODN – szkolenia październik / listopad 2005

10 listopada 2005

Ośrodek szkolenia nauczycieli przeprowadził w październiku 2005 roku następujące szkolenia doskonalące w siedzibie naszego ośrodka: „Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce”, „Agresja – jak pracować z uczniem agresywnym”, „Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia”, Przeprowadziliśmy również szkolenia dla rad pedagogicznych „Wychowawca i jego klasa”, „Mierzenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej’, „Jak organizować współpracę […]

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

22 sierpnia 2005

Naszą ofertę kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli nauczycieli innych pracowników oświaty Organizujemy: kursy doskonalące z zakresu prawa oświatowego, kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, organizacji i zarządzania szkołą, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy doskonalące z zakresu wychowania i opieki, nauczania oraz organizacji i zarządzania, szkolenia i warsztaty komputerowe, […]

Skip to content