f
g

Krótko o inicjatywie

Centra usług społecznych - to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Aktualności

ROPS w Toruniu prezentuje informacje dotyczące infrastruktury pomocy i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku.

5 stycznia 2024

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, w których można znaleźć przede wszystkim wykaz placówek lub instytucji, zajmujących się w regionie świadczeniem pomocy m.in. osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom w kryzysie bezdomności, osobom w kryzysie zdrowia psychicznego. Informacje dostępne do pobrania znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w zakładce Badania i […]

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała folder pn. „Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia

29 listopada 2023

Publikacja ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i klubów seniora w zakresie konieczności prowadzenia systematycznej edukacji skierowanej do kierowców, pieszych i rowerzystów po 60 roku życia. Zapraszamy do lektury – link

Szkolenie w temacie pielęgnacji i opieki nad osobą leżącą

24 listopada 2023

Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat” w ramach programu „Damy Radę” zaprasza na szkolenie online dla opiekunów. Kurs pt. „Pielęgnacja nie musi być trudna! Holistycznie o pielęgnacji i sprawowaniu opieki nad osobą leżącą” poprowadzi Pani Iwona Przybyło – Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i […]

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” nominowana do Europejskich Nagród Usług Społecznych 2023!

13 października 2023

W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą europejską inicjatywę dotyczącą rozwoju usług społecznych zgłoszono 119 wniosków z całej Europy! Spośród nich jury wybrało 43 najlepsze projekty spośród 6 kategorii, które zostaną poddane publicznemu głosowaniu. Wśród tych utalentowanych finalistów znalazły się tylko 2 projekty z Polski, w tym projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Europejskie Nagrody […]

W naszym województwie otwarto centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością !

9 października 2023

CIDON to centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością, świadczące kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Nasze województwo jest pierwszym w kraju, w którym takie centra powstały. Działają one w trzech miastach: Włocławku, Grudziądzu i […]

Przedsiębiorstwo społeczne usług społecznych- co to takiego?

15 września 2023

Ustawa o ekonomii społecznej wprowadziła zupełnie nowy typ przedsiębiorstwa społecznego. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które zajmuje się świadczeniem usług społecznych. Usługi społeczne zdefiniowane są w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Wymienionych jest tam 14 usług społecznych. Jeśli podmiot ekonomii społecznej (przy spełnieniu innych warunków, o których poniżej) będzie się nimi zajmował, […]

Raport w Kancelarii Prezydenta na temat CUS

31 sierpnia 2023

W latach 2020–2022 powstało ogółem 51 centrów usług społecznych. Zdecydowana większość z nich (41) korzysta z programu grantowego wspierającego tworzenie i funkcjonowanie CUS ze środków POWER.  Centra powstały w gminach na terenie 15 (z ogółem 16) województw. Najwięcej, bo aż dziesięć, powstało ich w województwie mazowieckim; żadnego nie powołano w województwie  łódzkim.   W gronie […]

Czym są usługi społeczne?

11 sierpnia 2023

Usługi społeczne to wspólne działania o charakterze niematerialnym  dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie ich aktualnych potrzeb. Oznaczają one działania z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób […]

Przydatne linki – zachęcamy do lektury

14 lipca 2023

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Centrów Usług Społecznych. Centra Usług Społecznych – strona rządowa Krajowa baza Centrów Usług Społecznych ROPS Toruń o CUS-ach

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024

1 czerwca 2023

W środę 25 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024. Zapraszamy do zapoznania się z  dokumentacją: Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024 Załącznik nr 1 do RPDI – Diagnoza Załącznik nr […]