Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o inicjatywie

Centra usług społecznych - to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Aktualności

Przedsiębiorstwo społeczne usług społecznych- co to takiego?

15 września 2023

Ustawa o ekonomii społecznej wprowadziła zupełnie nowy typ przedsiębiorstwa społecznego. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które zajmuje się świadczeniem usług społecznych. Usługi społeczne zdefiniowane są w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Wymienionych jest tam 14 usług społecznych. Jeśli podmiot ekonomii społecznej (przy spełnieniu innych warunków, o których poniżej) będzie się nimi zajmował, […]

Raport w Kancelarii Prezydenta na temat CUS

31 sierpnia 2023

W latach 2020–2022 powstało ogółem 51 centrów usług społecznych. Zdecydowana większość z nich (41) korzysta z programu grantowego wspierającego tworzenie i funkcjonowanie CUS ze środków POWER.  Centra powstały w gminach na terenie 15 (z ogółem 16) województw. Najwięcej, bo aż dziesięć, powstało ich w województwie mazowieckim; żadnego nie powołano w województwie  łódzkim.   W gronie […]

Czym są usługi społeczne?

11 sierpnia 2023

Usługi społeczne to wspólne działania o charakterze niematerialnym  dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie ich aktualnych potrzeb. Oznaczają one działania z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób […]

Przydatne linki – zachęcamy do lektury

14 lipca 2023

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Centrów Usług Społecznych. Centra Usług Społecznych – strona rządowa Krajowa baza Centrów Usług Społecznych ROPS Toruń o CUS-ach

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024

1 czerwca 2023

W środę 25 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024. Zapraszamy do zapoznania się z  dokumentacją: Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024 Załącznik nr 1 do RPDI – Diagnoza Załącznik nr […]

Czym są CUS-y?

22 maja 2023

Centrum Usług Społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem […]

Skip to content