f
g

Projekty realizowane

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024"
„Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I"
Budowanie potencjału i wzmacnianie odporności Fundacji Ekspert - Kujawy
Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu mogileńskiego
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja
Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim
Program Aktywizacji Edukacyjno-Zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia
STAWIAM NA WIEDZĘ - szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego