f
g

Krótko o projekcie

Projekt "Budowanie potencjału i wzmacnianie odporności Fundacji Ekspert - Kujawy" ma na celu budowanie potencjału organizacji, jako realizatora zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych oraz wzmocnienie odporności i rozwój Fundacji Ekspert - Kujawy. Działania projektu uwzględniają zarówno modernizację posiadanego potencjału, pozwalają osiągnąć kolejny poziom w zakresie dostępności do osób niepełnosprawnych, a także wprowadzają na rynek nową usługę - szkolenia online na platformie szkoleniowej. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Aktualności

Poprawiliśmy dostępność dzięki środkom z KPO!

15 grudnia 2023

Jak już informowaliśmy w październiku, pozyskaliśmy środki w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom mogliśmy podjąć pierwsze kroki w kierunku zwiększenia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością. Z dotacji zakupione i zamontowane zostały między innymi […]

Fundacja otrzymała środki z KPO!

2 października 2023

Na początku roku 2023 Fundacja uczestniczyła w naborze do programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przygotowany projekt pn. „Budowanie potencjału i wzmacnianie odporności Fundacji Ekspert – Kujawy” uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości: 155 474,00 PLN. Projekt ma na celu budowanie potencjału organizacji, […]