f
g

Krótko o projekcie

Program finansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług asystenci osobistej 20 osobom fizycznym zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie powiatu inowrocławskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym posiadającym niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz w stopniu umiarkowanym, znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Aktualności

Usługi asystencji osobistej uruchomione …

4 marca 2024

Informujemy, że Fundacja Ekspert – Kujawy od 1 marca 2024 r. uruchomiła usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. Przyjęliśmy do projektu ponad 20 podopiecznych z orzeczeniami o niepełnosprawności umiarkowanej, znacznej, znacznej sprzężonej. Uczestnikami projektu będą zajmować się Asystenci, którzy posiadają […]

Ostatnie wolne miejsca w projekcie …

29 lutego 2024

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Fundacja Ekspert – Kujawy zdecydowała o przyjęciu do projektu większej ilości osób niż pierwotnie zakładał projekt.   Po wyczerpaniu miejsc będziemy przyjmować zapisy na listę rezerwową. Usługi w ramach projektu […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

20 lutego 2024

Plakat Programu

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

16 lutego 2024

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Fundacja Ekspert – Kujawy przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu ogłasza rekrutację Uczestników do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. Celem programu jest zwiększenie dostępu do […]