f
g

Krótko o inicjatywie

Od 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań, a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, w roku 2014 Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku. Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu jest: - upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, - poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, - aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych, - podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów, - angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska. Patronat naukowy nad Uniwersytetem III Wieku sprawuje: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Aktualności

Projekt : „Senior Up – stworzenie aplikacji do treningu funkcji poznawczych dla osób w wieku senioralnym i z zaburzeniami kognitywnymi”

30 listopada 2023

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą udział w badaniu klinicznym w ramach projektu pn. „Senior Up – stworzenie aplikacji do treningu funkcji poznawczych dla osób w wieku senioralnym i z zaburzeniami kognitywnymi”. Uczestnicy testują aplikację Cogamika – platformę wspierającą funkcje poznawcze w procesie starzenia się. Program tworzony jest przez zespół psychologów, neuropsychologów, lekarzy, programistów i UX […]

Zapraszamy na stronę Uniwersytetu!

13 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością naszego UTW! Aktualności dostępne są na stronie: www.utw.ekspert-kujawy.pl