Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o inicjatywie

Od 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań, a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, w roku 2014 Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku. Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu jest: - upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, - poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, - aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych, - podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów, - angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska. Patronat naukowy nad Uniwersytetem III Wieku sprawuje: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Aktualności

Zapraszamy na stronę Uniwersytetu!

13 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością naszego UTW! Aktualności dostępne są na stronie: www.utw.ekspert-kujawy.pl

Skip to content