Fundacja poszukuje stazystów!

28 maja 2009

Masz więcej niż 25 lat i chcesz odbyć ciekawy staż zawodowy? Zgłoś się do nas!

Fundacja poszukuje  osób powyżej 25 roku życia do odbycia przygotowania zawodowego. Oferujemy pracę na stanowiskach: pracownik administracyjno – biurowy oraz asystent d.s obsługi projektów unijnych

Wymagania formalne w przypadku przygotwania zawodowego:

  • wiek: powyżej 25 roku życia;
  • osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 2 lat), posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe

Weź rozwój zawodowy w swoje ręce!

 Dzięki pracy w Fundacji zdobywasz nowe doświadczenia oraz umiejętności!!!