Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Aktualności

Zachowanie trwałości w projekcie

1 lipca 2021

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 30 miesięcy tj. do 30.11.2023r.  Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do […]

Trwa poradnictwo dla opiekunów faktycznych!

21 maja 2021

W Centrum Usług Opiekuńczych w Radzionkowie realizowane jest wsparcie  w ramach Zadania 5. Wsparcie opiekunów faktycznych., Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczący w projekcie korzystają z porad terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego. Celem wsparcia jest zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych, a także pomoc w uzyskaniu informacji […]

Możliwość skorzystania z usług specjalistycznych np. fizjoterapeuty!

14 maja 2021

Zapraszamy osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące Radzionków –  do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych: „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, […]

Skorzystaj z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego w Radzionkowie!

16 kwietnia 2021

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu: 603-980-687. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Usługa zdalnej opieki

14 kwietnia 2021

Zapraszamy   osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do skorzystania z tzw. zdalnej opieki  za pomocą ” Bransoletek Życia”. Dostawcą usługi teleopieki dla osób niesamodzielnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest Telemedycyna […]

Usługi asystenckie!

7 kwietnia 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA.Usługi opiekuńcze w Bytomiu”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Bytomia. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na […]

Wydłużony okres realizacji projektu!

1 kwietnia 2021

Zgodnie z akceptacja Instytucji Zarządzającej uzyskaliśmy zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.05.2021. Tym samym osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dalszym ciągu mogą korzystać m.in. z oferowanych usług opiekuńczych i usług asystenckich w projekcie. Kontynuowane będzie również wsparcie z zakresu usług opieki zdalnej – bransoletek życia- wynajem sprzętu rehabilitacyjnego! Projekt […]

Zachowanie trwałości świadczenia usług

31 marca 2021

W celu zapewnienia zachowania trwałości 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (18 opiekunek) utworzonych w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” po zakończeniu jego realizacji dnia 31.03.2021r., w okresie 2 lat i 5 miesięcy tj. od dnia 01.04.2021r. do 31.08.2023r. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że […]

Zakończenie realizacji projektu …..

31 marca 2021

W związku z tym, że dzisiaj kończy się realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim, chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom zatrudnionym do realizacji w/w projektu tj.: opiekunkom/opiekunom, asystentom, specjalistom, sąsiadom oraz całej kadrze projektowej za współpracę oraz wzajemne zrozumienie. Cieszy nas fakt, że projekt pomógł tak wielu osobom i wsparł ich w naprawdę […]

Zakończenie realizacji projektu …..

31 marca 2021

W związku z tym, że dzisiaj kończy się realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II” chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom zatrudnionym do realizacji w/w projektu tj.: opiekunkom/opiekunom, asystentom, specjalistom, sąsiadom oraz całej kadrze projektowej za współpracę i wzajemne zrozumienie. Cieszy nas fakt, że projekt pomógł tak wielu osobom i wsparł ich w naprawdę bardzo trudnych […]

Skip to content