f
g

Aktualności

Opis projektu

18 kwietnia 2024

  Beneficjent/Realizator: Województwo Kujawsko – Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Partnerzy: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Miasto Inowrocław, Gmina Miasto Włocławek, Gmina-Miasto Grudziądz, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Barcin, Gmina Białe Błota, Gmina Bobrowo, […]

Zapraszamy do skorzystania z usług opiekuńczych …

3 kwietnia 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST zapraszają do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim”. W ramach realizacji w/w projektu mamy do zrealizowanie zadanie 1 pt. „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania.” W związku z realizacją tego zadania […]

Zapraszamy do udziału w projekcie …

28 marca 2024

FE Plakat Progr. Reg. – KŁ. i Wałb. Plakat informacyjny PJŻ Kł. i Wałb. Wsparcie oferowane w projekcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji odbiorców tych usług. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Biuro Projektu:                                                                    Spółdzielnia Socjalna INVEST                                    ul. Zaułek 12, 57-400 Nowa Ruda tel. 730-090-302 e-mail: projekt.invest@op.pl Siedziba Partnera: Fundacja Ekspert – […]

Zapraszamy do skorzystania z usług opiekuńczych …

25 marca 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST zapraszają do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim”. W ramach realizacji w/w projektu mamy do zrealizowanie zadanie 1 pt. „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania.” W związku z realizacją tego zadania […]

Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w projekcie …

20 marca 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST zapraszają do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim”. W ramach realizacji w/w projektu w zadaniu 3 pt. „Wsparcie opiekunów faktycznych oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze” mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.680 godzin sąsiedzkich usług opiekuńczych. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, […]

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

15 marca 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST zapraszają do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim”. W ramach realizacji w/w projektu w zadaniu 2 pt. „Usługi wspierające pracę opiekunek i dodatkowe usługi na rzecz osób objętych wsparciem oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” mamy do zrealizowania miedzy innymi 650 […]

Fundacja w Partnerstwie przy realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”

15 marca 2024

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym Fundacja Ekspert – Kujawy przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i […]

Zapraszamy do skorzystania z usług opiekuńczych …

13 marca 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST zapraszają do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim”. W ramach realizacji w/w projektu mamy do zrealizowanie zadanie 1 pt. „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania.” W związku z realizacją tego zadania […]

Zapraszamy Opiekunki/Opiekunów do nawiązania współpracy przy realizacji usług opiekuńczych ….

11 marca 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach realizacji zadania 1 pt. „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania” poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku: Opiekunka/Opiekun osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. W ramach w/w zadania usługi opiekuńcze wykonywane będą przez min. 12 opiekunek na umowy cywilnoprawne. Usługa opiekuńcza […]

Fundacja Ekspert – Kujawy w Partnerstwie z Fundacją RATIS rozpoczyna realizację projektu pt. „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa lubelskiego”.

8 marca 2024

* cel projektu – celem głównym projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa lubelskiego” jest umożliwienie nabywania kompetencji cyfrowych 80 uczestnikom projektu (dalej UP), w tym, osobom starszym po 60 roku życia, osobom o niskich kwalifikacjach, osobom niepełnosprawnym oraz uchodźcom wojennym z Ukrainy, zamieszkującym woj. lubelskie, wraz z walidacją uzyskanych kompetencji. Cel ten zamierzamy osiągnąć […]