Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Aktualności

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

25 listopada 2022

Siniaki, otarcia, zadrapania – to zauważy każdy. Ale nikt nie zobaczy tego, że jesteś traktowana poniżej ludzkiej godności. Że wciąż słyszysz, że jesteś nikim, że jesteś beznadziejna i żałosna. Nie pracujesz? Każdy myśli, że tak Ci wygodnie – prawdziwa SZCZĘŚCIARA, nie musi pracować, bo ma takiego przedsiębiorczego męża. A Ty? Po prostu masz nałożony ZAKAZ. […]

Prawo na straży ofiar przemocy

23 listopada 2022

W dniu wczorajszym przyjęto projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest to informacja niezwykle istotna z punktu widzenia uczestników projektu „Akademia Kobiet”. Co się zmieni? Projekt rozszerza definicję przemocy domowej o przemoc ekonomiczną, rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej, ustanawia standard podstawowych usług […]

Echa wczorajszych zajęć w „PRZYSTANI dla Seniora”!

23 listopada 2022

Projekt „Przystań dla seniora” to nie tylko zagadnienia związane z przeciwdziałaniem skutkom zdrowotnym, psychicznym i społecznym pandemii COVID – 19. To też zajęcia z zakresu bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w życiu codziennym. Seniorzy mieli możliwość spotkać się z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, które wpajały uczestnikom zajęć konieczne środki bezpieczeństwa, jakie mogą uchronić seniorów […]

Przemoc w 4 ścianach – czyli pokłosie zasady „nie mów nikomu, co się dzieje w domu”

19 listopada 2022

Dom, który powinien być ostoją, często staje się salą tortur. Ofiarą są kobiety, osoby starsze, dzieci, czasami i mężczyźni. Trauma, która się z tym wiąże zostaje z ofiarą do końca życia. Zachęcamy do lektury przejmującego artykułu: TUTAJ Liczba wyświetleń 6

19 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Dzieci!

19 listopada 2022

Po raz kolejny słyszysz krzyki i płacz dziecka za ścianą? Usłysz to cierpienie – ale tak naprawdę je usłysz. Zareaguj. Chyba…, że chcesz potem udzielić wywiadu i powiedzieć – „To była taka normalna, sympatyczna rodzina, nie wiem jak mogło dojść do takiej tragedii…” STOP PRZEMOCY wobec DZIECI! Zachęcamy do lektury artykułu: TUTAJ Liczba wyświetleń 9

Za nami pierwsze zajęcia dla pierwszej grupy seniorów w projekcie „PRZYSTAŃ dla Seniora”!

16 listopada 2022

Uczestnicy mają przed sobą intensywne 1,5 miesiąca. Będą nie tylko się uczyć, ale również ćwiczyć i miło spędzać czas. Nadal przyjmujemy zgłoszenia – przypominamy, że do projektu kwalifikują się mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, w wieku 60+, którzy posiadają status osoby niepełnosprawnej i/lub chorują przewlekle, i/lub wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie zajęcia odbywają się w Inowrocławiu. […]

Wkrótce rusza kampania „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”!

28 października 2022

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form […]

Przed nami ostatnie 5 miesięcy projektu antyprzemocowego „Akademia Kobiet”

21 października 2022

Projekt „Akademia Kobiet” trwa od 1 listopada 2021 roku. Celem projektu jest wielowymiarowe wzmocnienie kobiet należących do grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, doświadczających bezpośrednio, bądź pośrednio zjawiska przemocy. Projekt ma uświadomić im samym, a także społeczności lokalnej, że przemoc wobec kobiet to nie tylko siniaki i ból fizyczny. To również m.in. poniżanie, ciągłe bezpodstawne […]

Uwaga Seniorzy! Zapraszamy do naszej „PRZYSTANI”!

18 października 2022

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu dla osób starszych. Projekt nosi nazwę „PRZYSTAŃ dla Seniora” i skierowany jest do osób zamieszkujących powiat inowrocławski, które ukończyły 60 rok życia, są osobami niepełnosprawnymi i/lub chorującymi przewlekle, i/lub wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Na uczestników projektu czekają zajęcia z profilaktyki zdrowotnej, epidemiologicznej oraz profilaktyki upadków. Seniorzy spotkają się z funkcjonariuszami […]

Reaguj na przemoc w rodzinie – spot filmowy KPP w Inowrocławiu oraz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

14 października 2022

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu są twórcami spotu, który skłania do refleksji związanej z problemami przemocy w rodzinie. Ilu z nas słysz i nie reaguje….? Obejrzyj i pomyśl: TUTAJ Liczba wyświetleń 22

Skip to content