Fundacja promuje wolontariat – Warsztaty dla MOPS Inowrocław

30 września 2009

W miesiącu wrześniu Fundacja zrealizowała warsztat "Zostań wolontariuszem" na zlecenie MOPS w Inowrocławiu.

W warsztacie wzięło udział 40 osób. Prócz zajęć teoretycznych dotyczących ideii wolontariatu, podstaw prawnych i funkcjonowania samego wolontariusza w różnych dziedzinach życia, uczestnicy brali udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, z którego wynieśli wiedzę z zakresu ratowania zycia.

Niemniej najważniejszym punktem niniejszego warsztaty były wizyty studyjne, mające ukazać realia pracy wolontariuszy w Schronisku im. Brata Alberta w Inowrocławiu oraz na oddziale opieki paliatywnej inowrocławskiego szpitala.

Wizyty te wywołały wiele emocji i dały szansę na refleksję nad własnym życiem. Uczestnicy z podziwem obserwowali pracę wolontariuszy i starali się pomagać w wykonywaniu ich codziennych obowiązków.  Wierzymy, że chociaż kilka osób z pośród 40 znajdzie w swoim życiu chwilkę, aby pomóc drugiej osobie w potrzebie.