Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w GOPS Dąbrowa

22 czerwca 2009

"Trening umiejętności społecznych" dla klientów GOPS  w Dąbrowie.

W dniach 15 czerwca do 19 czerwca 2009 roku, odbył się wyjazdowy "Trening umiejętności społecznych", w którym brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Dąbrowy.

W warsztatach wzięło udział  12 osób. Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Uczestnicy nauczyli się także kontrolować swoje emocje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które nauczyły uczestników odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych.