Fundacyjny „Klub Integracji Społecznej” w M-GOPS Janikowo

27 kwietnia 2009

"Warsztaty doradztwa zawodowego" dla klientów M – GOPS w Janikowie.

W dniach od 20 do 24 kwietnia 2009 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyły się Warsztaty Doradztwa Zawodowego, w których brali udział podopieczni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie.

W warsztatach uczestniczyło 15 osób. Celem zajęć było poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy. Uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Uczestnicy mieli okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe i na tej podstawie określić swoją wizję przyszłej kariery zawodowej. Warsztaty ukazały również zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty te miały ułatwić uczestnikom współpracę z doradcą zawodowym w zakresie utworzenia Indywidualnego Planu Działania.