Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w miesiącu czerwcu 2009

6 lipca 2009

Dowiedzmy się, jak intensywnie w miesiącu czerwcu działał Fundacyjny Klub Integracji Społecznej?

Nadszedł czas na podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu czerwcu. Przypominamy, że już po raz kolejny Fundacja zaprosiła do współpracy Ośrodki Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, które realizują projekty systemowe, współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Miesiąc rozpoczął się od Warsztatów wspierających rodziny, w których uczestniczyło 30 podopiecznych MOPS Inowrocław. W miesiącu czerwcu Fundacja zrealizowała również Trening umiejętności społecznych dla podopiecznych GOPS w Dąbrowie, w których uczestniczyło 12 osób. Aż 5 OPS korzystało z Warsztatów Doradztwa Zawodowego, a mianowicie: GOPS Dąbrowa Biskupia: 12 osób; M – GOPS Gniewkowo: 18 osób; MOPS Inowrocław: 30 osób; OPS Pakość: 13 osób; M – GOPS Strzelno: 12 osób oraz GOPS Inowrocław: 20 osób. Ponad to, odbyły się zajęcia z Poradnictwa prawnego, w których brali udział klienci: GOPS Rojewo: 7 osób; M – GOPS Janikowo: 10 osób; oraz MOPS Inowrocław: 30 osób. Odbył się również Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, w którym brało udział 7 klientek z M – GOPS Gniewkowo.

Klub Integracji Społecznej zrealizował również kolejne szkolenie zawodowe – Opiekunka osób starszych, w którym uczestniczyło 8 osób z GOPS w Dąbrowie. Rozpoczęło się również szkolenie z zakresu obsługi sprzętu ziemnego dla 1 osoby – klienta GOPS w Jeziorach Wielkich.

Na kolejne sprawozdanie z działalność KISu, zapraszamy już w sierpniu,a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć.