Szkolenia zawodowe w GOPS Jeziora Wielkie

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego prze GOPS Jeziora Wielkie.

W projekcie uczestniczy 10 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 10 osób;
 
Celem szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych i fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.