Trójmiasto uczy się od Inowrocławia!

29 października 2015

28 października (środa) Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy WSPT w Koninie gościł grupę seniorów z trójmiasta. Byli to uczestnicy projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”, którzy zapoznawali się z podmiotami ekonomii społecznej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Wizyta studyjna miała na celu ukazać dobre praktyki funkcjonowania naszego UTW oraz ściśle współpracującej z nim Spółdzielni Socjalnej „Twoje Smaki”.

W spotkaniu uczestniczyły kluczowe osoby z Rady Słuchaczy UTW, tj. p. Władysław Rzeźnik, p. Bożena Jabłońska, p. Wiesława Łukomska oraz przedstawicielka Rady Programowej – p. Lidia Stolarska. Spółdzielnia Socjalna reprezentowana była przez p. Annę Napierała – managera, która prowadziła również część merytoryczną spotkania. Cała wizyta studyjna realizowana była pod znakiem rodzinnej atmosfery i pysznego jedzenia przygotowanego przez Spółdzielnię.

– Spotkanie z trójmiejskimi seniorami było okazją do podzielenia się doświadczeniami związanymi
z codziennym funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, trudnościami jakie napotykają te podmioty, reintegracją zawodową i społeczną. Niestety wciąż jeszcze funkcjonują w naszym społeczeństwie pewne stereotypy umniejszające wartość podmiotów ekonomii społecznej, a takie wizyty są doskonałą okazją do oddania rzeczywistości – mówi p. Anna Napierała. Pani Bożena Jabłońska z UTW dodaje – My również staraliśmy się zaprezentować nasz Uniwersytet tak, jak funkcjonuje naprawdę – jest to miejsce spotkań seniorów z pasją, w którym witani jesteśmy z uśmiechem i szacunkiem i gdzie chce nam się wciąż wracać. A to wszystko tak naprawdę jest zasługą naszej kierowniczki – p. Doroty Rąblewskiej, która jest dobrym duchem UTW i naszym aniołem.

Warto wspomnieć, że zarówno Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki”, jak i Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy funkcjonują od roku, a już traktowane są jako wzór do naśladowania. Wygląda na to, że Inowrocław ma kolejny powód do dumy.  

Wizyta1