Ats Marketing – spotkanie z Panem Tomaszem Sibora

24 listopada 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/templates/fundacja/images/fundacja.png
Dla wielu osób myśl o własnej firmie to jak skok na bungee. Przeraża ilość formalności, paraliżuje brak pieniędzy. Trzeba mieć odwagę i uwierzyć w siebie, a ponadto mieć dobry pomysł. Warto zorientować się na lokalnym rynku, na jakie usługi jest popyt.

Statystyka Fundacji, a tym samym realizacji statutowych działań przedstawia, iż zauważalny jest rozwój przedsiębiorczości poprzez szereg podpisanych umów o wsparcie finansowe celem rozpoczęcia działalności gospodarczej. W minionym czasie, dzięki naszemu wsparciu, szerokie grono osób zyskało nowe kwalifikacje zawodowe i powstało kilkadziesiąt przedsiębiorstw o różnorakich profilach działalności. Na rynku lokalnym powstało szerokie grono przedsiębiorców w ramach 4 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w poczet, których zaliczamy: „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej” i „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw Poczty Polskiej” realizowanych na bazie współpracy z PUP Inowrocław, „Masz pomysł-załóż firmę” w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach.”

Pan Tomasz Sibora to uczestnik projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”, który na rynek pracy wszedł z „produktem” innowacyjnym, dającym popyt na lokalnym rynku. Działalność gospodarcza, której jest pomysłodawcą stawia za przedmiot działań nowopowstałej firmy, m.in.: działalność portali internetowych, a w tym http://kujawyzachodnie.pl/ działalność wydawniczą, a ponadto związaną z produkcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Firma na rynku istnieje na od lipca br. pod nazwą ATS MARKETING.

Z inicjatywą dzisiejszego spotkania wyszedł Pan Tomasz a my, jako Fundacja z jednej strony mieliśmy okazję skorzystać z katalogu oferowanych usług nowopowstałego przedsiębiorcy, zaś z drugiej strony potwierdzić umiejętności, kreatywność i potencjał ujęty w biznes planie przedsiębiorcy.

Ponadto zostaliśmy poddani próbie poprzez sztukę komunikacji marketingowej i największemu wyzwaniu…pokusy, jaką jest „druga strona obiektywu kamery.” Spotkanie opisujemy za udane, dzięki atmosferze, jaka panowała podczas realizacji krótkometrażowego filmu o Fundacji, jej celach, codziennych działaniach i planach na przyszłość.

Bardzo dziękujemy, a tym samym życzymy szczęścia i wytrwałości w pracy zawodowej.