Biuro Fundacji w Opocznie

7 lutego 2013

W Opocznie funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Biuro powstało w ramach projektu  pn.  „PI – Aktywni seniorzy”, realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego prze Unię Europejską.
Biuro mieści się w budynku Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI w Opocznie przy ul. Wyszyńskiego 2 A
W biurze będzie można pozyskać informacji w zakresie:
– Promocji oraz obsługi projektu „PI – Aktywi seniorzy”
– Rekrutacji do realizowanego projektu przez Fundację,
– Działania Inkubatorów Aktywizacji Zawodowej Seniorów 
Osoba do kontaktu: 
Natalia Janiak
tel. 534-584-217 lub 514 322 803
fax. 44 755-60-52
e-mail: n.janiak@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego