Biuro Fundacji w Radziejowie

27 października 2010

W Radziejowie funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Klub Integracji Społecznej powstał w ramach projektu pn. "Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność", realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego prze Unię Europejską, Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" 
Biuro mieści się w budynku po internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 (I piętro)
Jeśli masz problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz podnieść swoje kwalifikacje w celu ułatwienia sobie wejścia na rynek pracy – zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej!
Osoba do kontaktu: 
Agnieszka Kruszyńska
tel. kom. 796 – 952 – 676
e-mail: a.kruszynska@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego