Doradca Kluczowy w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy

19 lipca 2011

 Opis stanowiska:
Praca w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy zajmującym się pomocą beneficjentom w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe zadania:
Doradca odpowiada za świadczenie usług doradczych z zakresie:

 • przygotowania projektu/wniosku, zarządzania projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, budżetowanie działań, itd.),
 • procedur w EFS (w szczególności możliwości pozyskiwania środków, kwalifikowalność kosztów w EFS, procedur raportowania i rozliczania projektów w PO KL, monitoringu, procesu kontroli projektów PO KL itp.,
 • zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w projektach PO KL,
 • zasady realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zawodowe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach interwencji EFS,
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług doradczych, oraz 1 rok  doświadczenia w pozyskiwaniu środków europejskich w szczególności EFS,
 • doświadczenie zawodowe zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych z EFS i zarządzania projektami,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • biegła obsługa aplikacji MS Office, w tym szczególności Word, Excel, PowerPoint
 • dobre umiejętności organizacyjne,
 • dokładność, samodzielność.

Forma kontaktu:
Oferty (CV, list motywacyjny, zdjęcie) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać pocztą elektroniczną na adres: roefs@pte.bydgoszcz.pl   

Nie udzielamy żadnych informacji telefonicznie !!!

Oferty prosimy przesyłać do 29 lipca 2011 r.