Działalność statutowa

3 grudnia 2004

Działalność statutową realizujemy poprzez:

  • Kujawskie Biuro Karier
  • Inkubator Organizacji Pozarządowych
  • Klub Integracji Społecznej
  • Akademia III wieku