Fundacja poszukuje stażystów!

2 kwietnia 2009

Chcesz odbyć ciekawy staż lub przygotowanie  zawodowe? Zgłoś się do nas!

Fundacja poszukuje osób do 25 roku życia, chętnych do odbycia stażu zawdowego oraz osób powyżej 25 roku życia do odbycia przygotowania zawodowego. Oferujemy pracę na stanowiskach: pracownik administracyjno – biurowy oraz asystent d.s obsługi projektów unijnych

Wymagania formalne w przypadku stażu:

  • wiek: do 25 roku życia;

  • absolwent do 12 m-cy od dnia okreslonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły średniej lub wyższej.

Wymagania formalne w przypadku przygotwania zawodowego:

  • wiek: powyżej 25 roku życia;
  • osoba długotrwale bezrobotna, posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe

Weź rozwój zawodowy w swoje ręce!

 Dzięki pracy w Fundacji zdobywasz nowe doświadczenia oraz umiejętności!!!