Fundacja zachęcała do mediacji!

1 października 2015

W dniu wczorajszym (30.09.2015r.) Fundacja Ekspert – Kujawy, Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej oraz Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia, zaprosili przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym seminarium o tematyce biznesowej. Seminarium objęte było Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Inowrocławia, a na samym spotkaniu gościł Zastępca Prezydenta, Pan Ireneusz Stachowiak, który wyraził zadowolenie, że aż tylu przedsiębiorców zainteresowanych jest swoim rozwojem.

Podczas seminarium, Pani Ewa Witkowska – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, zapoznała przedsiębiorców z obszarami gospodarczymi Inowrocławia oraz wyczerpująco wyjaśniła procedury rozpoczęcia i funkcjonowania biznesu na takim obszarze.  

Pan Jarosław Napierała – przedstawiciel Kujawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, przybliżył zgromadzonym zalety prowadzenia działalności gospodarczej pod szyldem inkubatora. 

Na obecnych czekała również obszerna prelekcja adw. Karoliny Korkowskiej – Krokos, która przedstawiła zalety korzystania z rozwiązań mediacyjnych, które są świetną alternatywą dla postępowań sądowych – umożliwiają szybsze zakończenie sporów gospodarczych, z niejednokrotnie lepszym efektem, niż postanowienia sądu.

Potwierdzeniem dla słów Pani adwokat było krótkie wystąpienie mediatorki, Pani Moniki Gomułka z nowo powstałej Fundacji „Medius” (informujemy, że Fundacja MEDIUS funkcjonuje w Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2).

Poniżej krótka fotorelacja.

Seminarium.1.30.09.15

Seminarium.2.30.09.15  Seminarium.4.30.09.15

Seminarium.5.30.09.15

Seminarium.6.30.09.15

Seminarium.7.30.09.15

Seminarium.8.30.09.15