Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w GOPS Inowrocław

25 maja 2009

"Trening umiejętności społecznych" dla klientów GOPSw Inowrocławiu.

W dniach 18 maja do 22 maja 2009 roku, w Fundacji Ekspert-Kujawy odbył się "Trening umiejętności społecznych", w którym brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Inowrocławia.

W warsztatach wzięło udział20 osób. Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Uczestnicy nauczyli się także kontrolować swoje emocje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które nauczyły uczestników odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych.