Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w M – GOPS Gniewkowo

24 czerwca 2009

"Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji" dla klientów M – GOPS w Gniewkowie.

W dniach od 8 do 23 czerwca 2009 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbył się Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, w których brali udział podopieczni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

W warsztatach uczestniczyło 7 osób. Celem treningu było nabycie umiejętności rozluźniania się, wyciszania, a przez to uzyskiwania dostępu do własnego fizycznego, psychicznego i intelektualnego potencjału. Trening nie tylko nauczył, jak wprowadzać się w stan odprężenia, ale także, jak świadomie wykorzystać ów stan do celów poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia, wspomagania autoregulacji procesów w organizmie, rozwiązywania problemów, budowania samoakceptacji. Warsztat z zakresu autoprezentacji polegał na określeniu mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji. Uczestnicy rozwijali pewność siebie, która jest warunkiem efektywnej komunikacji i pozytywnej autoprezentacji. Dowiedzieli się również, jak duże znaczenie ma zewnętrzność statyczna człowieka (wygląd) i dynamiczna statyczność człowieka (język ciała i sposób wypowiadania się).