III Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego

25 października 2007

III Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego

W dniu dzisiejszym odbyła się III Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego. Jednym z prelegentów był Prezes Fundacji Ekspert-Kujawy Tadeusz Osowiecki, którego wystąpienie spotkało się z gorącym przyjęciem.

Na konferencji obecni byli Tadeusz Majewski Starosta Inowrocławski, Sławomir Szeliga Wicestarosta i Jacek Nijak Pełnomocnik Prezydenta Miasta Inowrocławia ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, który przedstawił również stan organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu inowrocławskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Rzecznik prasowy Starosty Inowrocławskiego Marlena Gronowska-Florek przedstawiła prezentację nt. „Powiat Inowrocławski na tle regionu”.

Finansowaniu działalności organizacji pozarządowych poświęcone zostały dwa seminaria. Pierwsze („Finansowanie organizacji pozarządowych w latach 2007 – 2013”) poprowadziła Joanna Kuchta, Kierownik Biura Rozwoju Inicjatyw Europejskich, a drugie (Pisanie projektów przez organizacje pozarządowe) Prezes naszej fundacji.

Podczas konferencji była również okazja, by zapoznać się ze poziomem bezrobocia wśródmłodzieży na terenie powiatu inowrocławskiego, który zaprezentował Jan Karasiewicz z PUP w Inowrocławiu.

Ostatnie seminarium – Prezentacja działalności Pozarządowego Ośrodka Karier, prowadzonego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Pozarządowych” – poprowadziła przedstawicielka Stowarzyszenia „Tratwa” i „WRZOS”.

Bardzo cenne okazały się też rozmowy kuluarowe, które służyły wymianie doświadczeń i planowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, na której zgłoszone zostały propozycje organizacji pozarządowych, dotyczące współpracy III sektora z samorządem.

pa256037 [320x200]
pa256039 [320x200]
pa256041 [320x200]
pa256044 [320x200] 
pa256047 [320x200]
pa256048 [320x200]